Modelování ekonomických systémů

Cílem předmětu je výuka a praktické provedení procesních a hodnotových modelů ekonomicko obchodních systémů a jejich simulace pomocí softwarových agentů. Podrobně budou rozvedeny základy procesního a hodnotového modelování uzavřeného řídicího systému firmy. Dále se studenti seznámí se základy modelování ekonomických systémů pomocí softwarových agentů. Ve výuce se používá simulační systém MAREA vyvinutý ve spolupráci OPF a firmou Reatechnology Kodaň.
 
 

Informační systémy

Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém, informační technologie, architektura informačního systému.
 

Projektování informačních systémů

Cílem předmětu je výklad zásad projektování a implementace informačních systémů včetně metod týmového řešení projektů.
 

Informační podpora činnosti firmy, Informační systém firmy

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi využití výpočetní techniky na všech úrovních řízení firmy, ukázat proces tvorby informačního systému, jejich analýzu a syntézu, a nutnost spolupráce autora systému a uživatele systému. Studenti se seznámí se základními principy provozu a údržby informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích.. Seznámí se s architekturou informačních systémů, jejich hodnocením, získáváním informací z okolí podniku, využitím počítačů pro podporu rozhodování.
 
 

Informační systémy ve veřejné správě

Cílem předmět je doplnit znalosti posluchačů o problematiku pořizování a vývoje informačních systémů veřejné správy a se standardy a legislativou informačních systémů veřejné správy. Součástí kurzu je seznámení posluchačů s aktuálním vývojem v oblasti informačních systémů veřejné správy a jejich organizací.. Posluchači se mimo jiné seznámí koncepcí státu v dané oblasti a rolí jednotlivých orgánů, s problematikou e-Govermentu, elektronického podpisu, e-komunikace, e-podatelny atd.
vyvinutý ve spolupráci OPF a firmou Reatechnology Kodaň.

Vedené dizertačné práce

Ing. et. Ing. Michal Halaška. Využití process miningu pro řízení podnikových procesů. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - súčasnosť

Ing. Dalibor Šimek. Implementace workflow systému procesního řízení v podnikové sféře. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - súčasnosť